Wywiadzie telewizyjnym udzielonym w dniu 12.10.2021 mec. Babken Khanzadyan

W wywiadzie telewizyjnym udzielonym w dniu 12.10.2021 mecenas Babken Khanzadyan – partner zarządzający Kancelarią adwokacko-radcowską Khanzadyan Lewandowski i Partnerzy przedstawił istotne zagadnienia związane z kryzysem panującym na granicy polsko-białoruskiej. Wskazując na problemy natury humanitarnej dotykające cudzoziemców, podkreślił aspekt związany z koniecznością prowadzenia szerszej polityki informacyjnej dotyczącej przyjmowania przez Rzeczpospolitą Polską cudzoziemców pochodzących spoza Europy. Polskie organy są bowiem stawiane w bardzo trudnej sytuacji prawnej, w szczególności w sytuacji konieczności pogodzenia obowiązków z zakresu bezpieczeństwa państwa i obywateli, poszanowania regulacji międzynarodowych oraz bezpieczeństwa samych przekraczających granicę.