Babken Khanzadyan

  • ul. Kłopot 4/50, Warszawa, 01-066
  • +48 888 899 944
  • babken@bklaw.pl

Babken Khanzadyan

Radca prawny

Partner zarządzający, radca prawny, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2011 r. W latach 2007-2011 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, podczas której odbywał praktykę w jednostkach prokuratury oraz sądach powszechnych zapoznając się ze specyfiką pracy w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Ponadto odbył wieloletnią praktykę w organach administracyjnych i skarbowych oraz sądach administracyjnych. Od 2006 r. jest zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych koncentrujących swoją aktywność w ochronie praw człowieka, mniejszości narodowych w Polsce, wolności działalności gospodarczej, wolności słowa oraz ochronie porządku konstytucyjnego.

Specjalizuje się w dziedzinie prawa międzynarodowego, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa karnego.