Problemami związanymi z pobytem w Polsce

Gdy zgłosił się do Nas obywatel Ukrainy Pan Andrey z problemami związanymi z jego pobytem w Polsce, Kancelaria nie pozostała obojętna i postanowiliśmy udzielić pomocy w zakresie uzyskania pobytu długoterminowego Unii Europejskiej (karty rezydenta).
Postępowanie toczyło się ponad dwa lata, w tym czasie udało się zgromadzi niezbędne dokumenty do uzyskania pozytywnej decyzji. W lutym 2020 roku Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydał decyzję na podstawie której Pan Andrey uzyskał zezwolenie na pobyt długoterminowy w Unii Europejskiej.