Pobyt w Polsce

Pobyt w Polsce
Z powodów zdrowotnych oraz braku możliwości legalizacji pobytu w Polsce Shushanik Sargsyan wróciła do kraju pochodzenia, Armenii. Po skończeniu leczenia pragnęła wrócić do Polski. Ambasada Rzeczpospolitej Polski nie wydała jednak wizy po kilkukrotnych wnioskach Pani Shushanik. Gdy zwróciła się o pomoc do naszej Kancelarii jej sprawą zainteresował się mecenas Babken Khanzadyan. W bardzo krótki czasie przygotowano niezbędną dokumentację oraz udzielono istotnych wskazówek celem przedstawienia rzetelnej i prawidłowej podstawy wniosku o wizę. Po uzyskaniu wizy i przyjeździe do Polski Pani Szushanik kontynuowała współpracę z Kancelarią. Reprezentując ją przed Wojewodą Mazowieckim po 4 miesiącach pobytu w Polsce w 2019 roku uzyskała kartę pobytu na 3 lata.