Obywatela Armenii, który został zatrzymany podczas składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt.

Skuteczna interwencja prawników z Kancelarii Adwokackiej Khanzadyan Lewandowski i Partnerzy wobec cudzoziemca obywatela Armenii, który został zatrzymany podczas składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt. Cudzoziemiec mieszkał od wielu lat w Polsce wraz z żoną i dwójką synów. Wojewoda Mazowiecki uznał, że spełnia on warunki udzielenia mu zezwolenia na pobyt w Polsce. Zobowiązanie go do powrotu mogłoby naruszyć jego prawa do życia rodzinnego. Obecnie oczekujemy na decyzję w sprawie postępowania w przedmiocie zobowiązania do powrotu, które w takiej sytuacji powinno zostać umorzone. W tym przypadki dzięki pomocy adwokatów udało się zachować rodzinę w całości, którzy mieszkają i pracują legalnie w Polsce.