Projekty publiczne

Obsługa prawna projektów dofinansowywanych ze środków publicznych

W ramach pomocy prawnej z zakresu profesjonalnej obsługi projektów dofinansowywanych ze środków publicznych oferujemy m.in. następujące usługi:

  • sporządzanie wniosków o uzyskanie środków publicznych na realizację projektów oraz udzielanie porad prawnych z tego zakresu;
  • sporządzanie całej dokumentacji potrzebnej do prawidłowego rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków publicznych (np. umów);
  • doradztwo podatkowe z zakresu optymalizacji kosztów podmiotów ubiegających się o uzyskanie środków publicznych;
  • końcowe rozliczenie projektu, w tym sporządzenie sprawozdania z jego przebiegu.