Prawo UE i obce

Prawo Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe

W ramach pomocy prawnej z obszaru prawa międzynarodowego oferujemy m.in. następujące usługi;

  • świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego oraz europejskiego;
  • doradztwo w zakresie porównania prawa polskiego z systemami prawnymi innych krajów;
  • doradztwo w zakresie prawa europejskiego;
  • prowadzenie postępowań sądowych o charakterze międzynarodowym, w tym postępowań sądowych w Polsce opartych na prawie obcym;
  • prowadzenie negocjacji handlowych o charakterze międzynarodowym;
  • reprezentowanie klientów przed trybunałami i sądami międzynarodowymi, doradztwo strategiczne w zakresie inwestycji o zasięgu międzynarodowym.