Prawo rodzinne

W ramach pomocy prawnej z obszaru prawa rodzinnego oferujemy m.in. następujące usługi:

  • reprezentacja w sprawach o rozwód lub separację;
  • reprezentacja w postępowaniach o ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • reprezentacja w sprawach o ustalenie, ograniczenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem, a także rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka;
  • reprezentacja w postępowaniach o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.