Prawo podatkowe

W ramach pomocy prawnej z obszaru prawa podatkowego oferujemy m.in. następujące usługi:

  • świadczymy   usługi   bieżącego   doradztwa   podatkowego   w   zakresie podatków   dochodowych, podatku   VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości a także podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • przygotowujemy oraz składamy w imieniu klientów wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, doradzamy zagranicznym ​inwestorom   przy   efektywnym   podatkowo   planowaniu   inwestycji w Polsce;
  • zapewniamy pomoc w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w   tym   w   postępowaniach podatkowych, kontroli podatkowej oraz skarbowej oraz w   postępowaniach   przed   sądami administracyjnymi;
  • sporządzamy na wniosek klientów opinie prawne dotyczące prawa podatkowego.