Prawo gospodarcze

W ramach pomocy prawnej z obszaru prawa gospodarczego oferujemy m.in. następujące usługi:

  • tworzenie spółek, ich przekształcanie, łączenie, dzielenie lub likwidacja (w tym uzyskiwanie stosownych wpisów przed sądem rejestrowym);
  • opracowanie   projektów umów i statutów spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, a także aktów założycielskich, porozumień wspólników czy uchwał organów spółek;
  • zakładanie oddziałów i przedstawicielstw spółek w Polsce;
  • stała obsługa organów spółek, tj. zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników i walnego zgromadzenia akcjonariuszy (w tym przygotowujemy projekty uchwał organów, a także dokumentację na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy), a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą;
  • doradztwo prawne w zakresie reorganizacji i optymalizacji   działalności   gospodarczej;
  • doradztwo w   zakresie bieżącej działalności naszych Klientów, m.in.  przygotowywanie   kontraktów z partnerami biznesowymi, umów o pracę czy umów cywilnoprawnych, regulaminów itp.;
  • reprezentacja klientów korporacyjnych w sporach sądowych oraz udział w negocjacjach i opracowywanie ugód;
  • reprezentacja klientów w celu egzekwowania roszczeń przed organami egzekucyjnymi.