Prawo cywilne

W ramach pomocy prawnej z obszaru prawa cywilnego oferujemy m.in. następujące usługi:

  • kompleksowe udzielanie porad prawnych konsumentom na temat przysługujących im uprawnień oraz sposobu dochodzenia swoich praw w przypadku nieuczciwych praktyk przedsiębiorców lub zakupienia wadliwego towaru;
  • reprezentowanie konsumentów w sporach ze sprzedawcami;
  • wydawanie pisemnych i ustnych opinii prawnych na żądanie klienta;
  • prowadzenie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym sporów z zakresu prawa cywilnego;
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów wszelkiego rodzaju umów, porozumień, listów intencyjnych;
  • negocjowanie w imieniu klienta warunków wszelkiego rodzaju umów i ugód;
  • wspieranie klientów w transakcjach dotyczących obrotu nieruchomościami, w szczególności doradzamy na etapie negocjacji i zawarcia umowy zakupu/sprzedaży nieruchomości;
  • reprezentacja w sporach sądowych dotyczących zasiedzenia, służebności, zniesienia współwłasności, eksmisji, ochrony własności i posiadania, wspólnot mieszkaniowych, mieszkań spółdzielczych, postępowania wieczystoksięgowego czy postępowania spadkowego.