Prawo administracyjne

W ramach pomocy prawnej z obszaru prawa administracyjnego oferujemy m.in. następujące usługi:

  • zapewniamy klientom pomoc m.in. w uzyskiwaniu korzystnych aktów administracyjnych (np. koncesji, zezwoleń);
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • sporządzamy opinie w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, skargi czy
  • odwołania od decyzji administracyjnych;
  • udzielamy porad prawnych m.in. z zakresu prawa budowlanego, deweloperskich inwestycji budowlanych, drogowych, legalizacji samowoli budowlanej, scalania gruntów.