Cudzoziemcy

Pomoc prawna dla cudzoziemców

W ramach pomocy prawnej z obszaru prawa cudzoziemców oferujemy m.in. następujące usługi:

  • pomoc prawna w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy i stały (karta pobytu);
  • pomoc prawna w uzyskaniu polskiego obywatelstwa;
  • pomoc prawna przy procedurze nabycia nieruchomości przez cudzoziemców,
  • pomoc prawna przy legalizacji pobytu cudzoziemców, którzy prowadzą lub mają w planach prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • doradztwo w zakresie prowadzenia inwestycji i działalności gospodarczej w Polsce przez obcokrajowców;
  • doradztwo w zakresie zatrudniania obcokrajowców oraz uzyskiwanie zgody na pobyt z uwagi na podjęcie pracy.