Karalne sfałszowanie podpisu

Karalne sfałszowanie podpisu! Nigdy nie podpisuj za kogoś dokumentu!

Osoby, które stają przez zarzutem sfałszowania podpisu często nie były nawet świadome, że dopuszczają się przestępstwa.

Często nie zdajemy sobie sprawy jak poważne mogą być konsekwencje.

No bo przecież, czy mamy do czynienia z karalnym fałszowaniem podpisu, kiedy podpisaliśmy się czyimś imieniem i nazwiskiem za jego zgodą? Czy jeśli np. tej osoby nie było fizycznie na miejscu i nie mogła się podpisać osobiście, ale telefonicznie nas do tego upoważniła, to czy wtedy możemy się podpisać?

Niestety, sfałszowanie podpisu może być przestępstwem z art. 270 § 1 kk

Zaraz odpowiem Ci na te wszystkie pytania….

Przestępstwo z artykułu 270 § 1 w kodeksie karnym

Zgodnie z treścią tego przepisu: kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zatem z karalnym sfałszowaniem podpisu będziemy mieli do czynienia, jeśli zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

1. DOKUMENT

W pierwszej kolejności fałszerstwo musi dotyczyć dokumentu. Definicję dokumentu znajdziemy w art. 115 § 14 k.k.:

Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

A zatem dokumentami są wszelkiego rodzaju umowy, oświadczenia jak testament, dokumenty urzędowe, dziennik budowy, a także, co ciekawe bilety np. na mecz piłki nożnej. Inne dokumenty, na których fałszowanie podpisu jest karalne to np. lista obecności na zajęciach na uniwersytecie czy też lista obecności, na której odnotowujesz swoją obecność w pracy.

Ale nie ma co się martwić, są sposoby dzięki którym można uniknął odpowiedzialność karnej za ten czyn. W wielu takich sprawach istnieje możliwość przekonania sądu, że był to wypadek mniejszej wagi, co umożliwia warunkowe umorzenie postępowania, a nawet jego umorzenie z powodu znikomej społecznej szkodliwości.

2. PODROBIENIE CZY PRZEROBIENIE

Sfałszowanie podpisu może przyjąć formę podrobienia go lub przerobienia. Upraszczając, poprzez podrobienie podpisu rozumieć należy skonstruowanie go od podstaw. Przerobienie natomiast, zgodnie z intuicyjnym rozumieniem tego zwrotu, oznacza modyfikację podpisu już nakreślonego.

3. POSŁUŻENIE JAKO AUTENTYCZNY

Tym, co stanowi o przestępności podrobienia podpisu pod dokumentem, jest to, że celem sprawcy jest posłużenie się takim dokumentem jako autentycznym.

Rozumie się przez to, że sprawca podrabia bądź przerabia podpis po to, aby użyć dokumentu jako prawdziwego, czyli zamierza wprowadzić taki dokument do obrotu prawnego. Nie będzie przestępstwem podrobienie czyjegoś podpisu bez zamiaru dalszego użycia go.

Przykładowo: samo nakreślenie cudzego podpisu na karcie nie jest jeszcze przestępstwem opisanym w art. 270 § 1 k.k. Sytuacja będzie wyglądała inaczej, jeśli oskarżyciel wykaże, że sprawca fałszował podpis z intencją jego wykorzystania. Wówczas w grę może wejść odpowiedzialność za przygotowanie do tego działania.

CZY PODPIS ZA ZGODĄ TEŻ JEST PRZESTĘPSTWEM?

Czy podpisanie się czyimś imieniem i nazwiskiem za jego zgodą też jest przestępstwem?

Tak. Nie wolno Ci – pod groźbą odpowiedzialności karnej – podpisywać się nie swoim imieniem i nazwiskiem. Nawet jeśli jesteś pewny/a że ta osoba wyraziłaby na to zgodę (np. kwitujesz odbiór pieniędzy, czy przesyłki).

Co więcej, nie wolno Ci tego robić nawet jeśli jesteś w bezpośrednim kontakcie z tą osobą (np. telefonicznie) i ona nakazuje, abyś się za nią podpisał.

W takich sytuacjach możesz działać jako pełnomocnik (gdy np. ktoś osobiście upoważnia Cię od odbioru przesyłki czy to w rozmowie bezpośredniej czy np. przez telefon).

UWAGA ! BARDZO CENNA INFORMACJA DLA CIEBIE.

Jeśli nie masz kontaktu z osobą, ale jesteś przekonany/a,

że ta osoba wyraziłaby na coś zgodę (np. na przyjęcie przesyłki), to możesz działać jako osoba prowadząca jej sprawy bez zlecenia. W każdym z tych przypadków musisz podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem z dopiskiem z upoważnienia np. Jana Kowalskiego.

Podpisałem się za kogoś innego – co robić?

Jeśli niestety doszło już do takiej sytuacji, że podpisałeś się za kogoś innego i nie byłeś/aś świadomy, że to zachowanie jest przestępstwem, mam Ci coś ważnego do przekazania.

Nie wszystko jest więc stracone. Nie musisz być karany. Jeżeli masz problem skontaktuj się z Kancelarią a rozwiążemy problem.

Dodaj komentarz