Վարչական իրավունք

Վարչական իրավունքի ոլորտում իրավական օգնության մասով մենք առաջարկում ենք, հետևյալ ծառայությունները.

  • մենք աջակցում ենք հաճախորդներին, ի թիվս այլ բաների, բարենպաստ վարչական ակտեր ստանալու հարցում (օրինակ, զիջումներ, թույլատվություններ)
  • մենք հաճախորդներ ենք ներկայացնում կառավարությունում, մարզային վարչական դատարաններում և Գերագույն Վարչական դատարանում:
  • մենք կազմում ենք վարչական իրավունքի, բողոքների կամ վարչական որոշումների բողոքարկումներին վերաբերող հարցերի վերաբերյալ կարծիքներ.
  • մենք տրամադրում ենք իրավաբանական խորհրդատվություն, այդ թվում, շինարարության իրավունքի ոլորտում, շինարարության և ճանապարհային նախագծերի զարգացման, շինարարության օրինականացում, հողերի միավորման մասին: