Հարկային օրենք

Հարկային իրավունքի ոլորտում իրավական օգնության մասով մենք առաջարկում ենք հետեւյալ ծառայությունները.

  • մենք տրամադրում ենք ընթացիկ հարկային խորհրդատվական ծառայություններ եկամտահարկի, ԱԱՀ-ի, ակցիզային հարկի, անշարժ գույքի հարկի եւ քաղաքացիական իրավունքի գործարքների հարկի բնագավառում:
  • մենք պատրաստում եւ դիմում ենք հաճախորդների անունից անհատական ​​հարկային մեկնաբանման դիմում, օտարերկրյա ներդրողներին խորհուրդ են տալիս Լեհաստանում ներդրումների արդյունավետ հարկի պլանավորման վերաբերյալ,
  • մենք աջակցում ենք դատական ​​եւ վարչական վարույթներին, ներառյալ հարկային ստուգումները, ինչպես նաեւ վարչական դատարաններում.
  • հաճախորդների պահանջով հարկային օրենսդրության վերաբերյալ ենք պատրաստում իրավական եզրակացություններ: