Հանրային միջոցներից համաֆինանսավորված նախագծերի համար իրավաբանական ծառայություններ

Հանրային միջոցներից համաֆինանսավորված նախագծերի համար իրավաբանական ծառայություններ

Հանրային միջոցներից համաֆինանսավորված նախագծերի հետ կապված առաջարկում ենք իրավական օգնություն հետևյալ կետերով

Պետական միջոցներից համաֆինանսավորվող նախագծերի մասնագիտական սպասարկման ոլորտում իրավաբանական օգնության շրջանակներում մենք առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները՝

  • Նախագծերի իրականացման համար հանրային միջոցներ ձեռք բերելու հայտերի պատրաստում եւ այս բնագավառում իրավաբանական խորհրդատվություն
  • Պետական միջոցներից Համաֆինանսավորում ստանալու համար, անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի պատրաստում և ձեւակերպում օրինակ`պայմանագրերի նախապատրաստում
  • Պետական միջոցներից Համաֆինանսավորում ստանալու համար, անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի պատրաստում և ձեւակերպում օրինակ`պայմանագրերի նախապատրաստում
  • Ծրագրի վերջնական հաշվառում, այդ թվում, ընթացիք հաշվետվության պատրաստում