Ընտանեկան իրավունք

Ընտանեկան իրավունքի ոլորտում իրավաբանական օգնության շրջանակներում մենք առաջարկում ենք, հետևյալ ծառայությունները.

  • ամուսնալուծության կամ բաժանման դեպքերում ներկայացուցչություն.
  • ծնողական իրավունքների սահմանափակման, կասեցման եւ զրկման դատարանում ներկայացուցչություն.
  • երեխայի հետ շփման հաստատման, սահմանափակման եւ արգելման, ինչպես նաեւ երեխայի կարեւորագույն խնդիրների լուծման հարցերում ներկայացուցչություն,
  • Հայրություն հաստատելու կամ ժխտելու դեպքում դատարանում ներկայացուցչություն: