Drukarz z Łodzi

Sąd Najwyższy zdecydował: wyrok Sądu Apelacyjnego wznawiający postępowanie wobec słynnego drukarza z Łodzi jest prawidłowy. Orzeczenie TK, który uznał niezgodność z Konstytucja RP art. 138 KW obowiązuje i wiąże sądy powszechne. Pan Adam został finalnie oczyszczony z zarzutów.