Հանրային միջոցներից համաֆինանսավորված նախագծերի համար իրավաբանական ծառայություններ

Հանրային միջոցներից համաֆինանսավորված նախագծերի համար իրավաբանական ծառայություններ

Հանրային միջոցներից համաֆինանսավորված նախագծերի հետ կապված առաջարկում ենք իրավական օգնություն հետևյալ կետերով

W ramach pomocy prawnej z zakresu profesjonalnej obsługi projektów dofinansowywanych ze środków publicznych oferujemy m.in. następujące usługi:

  • Նախագծերի իրականացման համար հանրային միջոցներ ձեռք բերելու հայտերի պատրաստում եւ այս բնագավառում իրավաբանական խորհրդատվություն
  • Պետական միջոցներից Համաֆինանսավորում ստանալու համար, անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի պատրաստում և ձեւակերպում օրինակ`պայմանագրերի նախապատրաստում
  • Պետական միջոցներից Համաֆինանսավորում ստանալու համար, անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի պատրաստում և ձեւակերպում օրինակ`պայմանագրերի նախապատրաստում
  • Ծրագրի վերջնական հաշվառում, այդ թվում, ընթացիք հաշվետվության պատրաստում