Category: Բլոկ

Հայաստանից ժամանած Մուրադյանների ընտանիքի պատմությունը

Read More

Մշտական ապրելու իրավունք ստանալ Լեհաստանի Հանրապետությունում

Երբ Ուկրաինայի քաղաքացի Անդրեյը մեզ մոտ եկավ Լեհաստանում գտնվելու հետ կապված իր խնդիրներով, փաստաբանական ընկերությունը անտարբեր չմնաց և որոշեց աջակցել Եվրոպական միությունում երկարաժամկետ կեցության իրավունքի ձեռքբերման հարցում: Գործնթացը տևեց ավելի քան երկու տարի, որի հնարավորություն ստեղծեց հավաքել անհրաժեշտ փաստաթղթերը `դրական որոշում կայացնելու համար: 2020 թվականի փետրվարին Օտարերկրացիների գրասենյակը որոշում կայացրեց, որի հիման վրա Անդրեյը ստացավ […]

Read More

Օգնեցինք միասին պահել Հայկական ընտանիքին

Արդյունավետ աշխատանքի արդյունքում Բաբկեն Խանզանձյանի փաստաբանական գրասենյակը օգնեց հայ ընտանիքին լինել միասին։ Ընտանիքի հայրը իր կինն և երկու երեխաներն ապրում են Լեհաստանի Հանրապետությունում։ Սակայն հայրը ստացել էր տարածքը լքելու որոշման պարտավորություն։ Փաստաբան Բաբկեն Խանզադյանը օգնեց նրան, որպեսզի Մազովեցկա մարզպետարանի կողմից ստանա ապրելու իրավունք Լեհաստանի Հանրապետությունում։ Քաղաքացին հիմա ապրում և աշխատում է Լեհաստանում։

Read More

Из Дании в Чечню через Польшу. «Польские власти в очередной раз помогли»

Источник: www.polskieradio24.pl – Это финал этого дела.Сегодня семья Домбаевых вылетела сначала в Москву, а затем в Грозный, где их ждали их родственники, – сказал во время пресс-конференции представитель семьи Домбаева Бабкен Ханзадян. Он добавил, что дети не находятся шенгенскои зоне, и Судебная система Дании оставил семейный вопрос на рассмотрение польскую судебную систему с целью справедливости. #представитель #БабкенХанзадян #шенгенскоизоне #справедливости

Read More

Pobyt w Polsce

Pobyt w Polsce Z powodów zdrowotnych oraz braku możliwości legalizacji pobytu w Polsce Shushanik Sargsyan wróciła do kraju pochodzenia, Armenii. Po skończeniu leczenia pragnęła wrócić do Polski. Ambasada Rzeczpospolitej Polski nie wydała jednak wizy po kilkukrotnych wnioskach Pani Shushanik. Gdy zwróciła się o pomoc do naszej Kancelarii jej sprawą zainteresował się mecenas Babken Khanzadyan. W […]

Read More